5 พฤติกรรม ที่เปลี่ยนไปของลูกค้า หลังจากผ่านวิกฤต Covid-19

จากที่เคยมีผู้คาดการณ์ไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงของโลก จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งทั่วโลกต่างเตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ด้าน ยกเว้น การเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส ส่งผลทำให้ทุกอย่างที่คาดไว้ในอีก 5 ปีข้างหน้าเกิดการปรับตัวเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ แบบหุ่นยนต์ต้มยาที่อู่ฮั่น, การใช้ประตูอัตโนมัติ ที่พบกันได้ทั่วไปในร้านค้า ห้างฯ ต่าง ๆ, การใช้เทคโนโลยี Remote to work เพื่อทำงานที่บ้านผ่านระบบเครือข่าย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งเราสามารถสรุปได้เป็น 5 พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ดังนี้

1. คนจะใส่ใจเรื่องความสะอาดมากยิ่งขึ้น

ปกติคนเรามักจะมีการใส่ใจเรื่องความสะอาดกันอยู่แล้ว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน พบว่าในปัจจุบันหลังจากเกิดวิกฤต ครั้งนี้ขึ้นมาคนให้ความใส่ใจในเรื่องของสุขอนามัยกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสะอาดของอุปกรณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องใช้ร่วมกันกันผู้อื่น มีการเริ่มใช้แอลกอฮอล์เจล หรือสเปรย์ ทำความสะอาดสิ่งของที่ต้องสัมผัสก่อน การใช้งานกันมากยิ่งขึ้น โดยเน้นเรื่องความสะอาดในชีวิตประจำวันเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงการเลือกไปสถานที่ต่าง ๆ คนก็จะเลือกเข้าเฉพาะสถานที่ ๆ ที่ดูสะอาด ปลอดภัย เช่น มีทางเข้าเป็นแบบประตูอัตโนมัติมากขึ้น เพราะสามารถช่วยลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นได้มาก โอกาสการติดต่อเชื้อโรคต่าง ๆทำให้เทรนด์เรื่องความสะอาดจะมาแรง หลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19

2. คนจะออกจากบ้านน้อยลง

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่นั้นเปลี่ยนไป จากปกติที่วันหยุด คนส่วนใหญ่จะออกไปเที่ยวนอกบ้านกันเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่เลือกเที่ยวนอกบ้านลดเหลือเพียง 50% เพียงเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงโอกาสในการติดเชื้อไวรัส ซึ่งหากจำเป็นต้องจากบ้านจะออกจากบ้าน เฉพาะตอนไปซื้ออาหารหรือของใช้มาตุนเพียงเท่านั้น แม้แต่ตอนที่ออกนอกบ้าน คนเหล่านี้ยังเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย เช่น จะเข้าเฉพาะสถานที่ที่มี ประตูอัตโนมัติ มีเครื่องวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุด เป็นต้น

3. เลือกหาข้อมูลสินค้า หรือบริการผ่านโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น

ผลกระทบหลังผ่านพ้นวิกฤติ โควิด-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโดยตรง เรื่องด้วยร้านค้าปิด รวมถึงยังไม่มั่นใจในการเดินทางไปซื้อ หรือสอบถามข้อมูลกับพนักงานขายโดยตรงที่ร้านค้า ทำให้ต้องอาศัยการอ่านรีวิว ดูคลิปรีวิว สินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อของบนโลกออนไลน์แทน ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจำเป็นที่จะต้องเตรียมสร้างช่องทางกระจายข่าวสาร แนะนำสินค้า ให้ครอบคลุมเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

4. หันมาซื้อของออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น

อัตราการซื้อของออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก ในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของโควิด-19 เพราะคนส่วนใหญ่ กลัวเรื่องการระบาดของไวรัส รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ นั้นปิดให้บริการ เลยจำเป็นที่จะต้องอยู่บ้านกันมากยิ่งขึ้น ทำให้ธุรกิจขายของออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด คนหันมาสั่งของผ่านออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อวิกฤติผ่านพ้นไปแล้ว สิ่งที่จะกระตุ้นให้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยนอกบ้านได้ คือการสื่อสาร กระจายข่าว ในเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้ทราบมากยิ่งขึ้น เช่น ร้านอาหาร มีการปรับรูปโฉมใหม่ โดยการทำประตูอัตโนมัติ การจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง การมีฉากกั้น ร้านค้าต่าง ๆ มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน พร้อมเจลล้างมือ เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มลูกค้ามีความมั่นใจ ที่จะออกมาใช้บริการมากยิ่งขึ้น

5. สั่งอาหารออนไลน์กันเป็นเรื่องปกติ

พฤติกรรมคนยุคใหม่ จะหันมาสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์กันมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นเรื่องปกติ รวมถึงร้านค้า ร้านอาหารจะมีการปรับตัว ปรับลดขนาดหน้าร้านลงให้เหลือเพียงแค่บริการบางส่วน เพื่อมุ่งเน้นไปทำยอดขายผ่านระบบออนไลน์ แบบ Take home กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ นิยมเลือกที่จะอยู่บ้านกันมากยิ่งขึ้น

นอกจากพฤติกรรม 5 ข้อ ของลูกค้าส่วนใหญ่ที่กำลังมีการปรับเปลี่ยน ในช่วงวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ และยังมีพฤติกรรมอีกหลายๆพฤติกรรม ที่กำลังก่อให้เกิดเป็นมาตรฐานการดำเนินชีวิต รูปบแบบใหม่ จนกลายเป็นเรื่องปกติกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทุกธุรกิจ จำเป็นที่จะต้องเตรียมปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กันตั้งแต่วันนี้

=================

Karta Autodoor

Website : https://karta.co

Facebook : http://www.facebook.com/karta.autodoor/

#ประตูอัตโนมัติ#Autodoor

Karta Autodoor

Acme International (Thailand) Group
Access Control | Digital Door Lock | Kernik | Auto door