หยุดจัดร้านแบบนี้ ถ้าไม่อยากให้ลูกค้าหนี ช่วง Covid-19 !!

การจัดการร้านค้า หรือร้านอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงโควิด-19 ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับผู้เข้ามาใช้บริการ เพราะถึงแม้ในประเทศไทย จะมีการระบาดลดน้อยลงมากแล้วเมื่อเทียบกับประเทศต่าง จนแทบไม่เหลือผู้ติดเชื้อเลยก็ตาม แต่การสร้างมาตรฐานความสะอาด สุขอนามัย นั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก อาทิเช่น การใช้เจลแอลกอฮอล์ การติดตั้ง ประตูอัตโนมัติ การทำความสะอาดจุดต่าง ๆ ให้มีความสะอาดสามารถสร้างภาพลักษณ์ และความมั่นใจที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้ ให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในขณะมาเข้าใช้บริการในร้านของเรา ซึ่ง แนะนำให้เจ้าของธุรกิจทุกคน อ่านบทความนี้ก่อน ถ้าไม่อยากให้ลูกค้าหนีหายไปไหน นี่คือสิ่งที่คุณไม่อาจมองข้ามไปได

1. ไม่มีเจลล้างมือไว้คอยบริการ

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สิ่งที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เป็นอย่างแรกเลย คือ เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพราะตั้งแต่เราเดินเข้าร้านผ่านประตูอัตโนมัติเข้ามา สิ่งต่อมาที่ต้องเจอ คือ ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ ไว้คอยบริการ สำหรับทุกๆธุรกิจ ทั้งร้านขายสินค้า ร้านอาหาร บริษัท ดังนั้นควรจัดเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้เพียงพอ ทั้งประตูทางเข้า เคาท์เตอร์แคชเชียร์ หรือ อ่างล้างมือในห้องน้ำ ซึ่งข้อพึงระวังคือ เจลแอลกอฮอล์ต้องมีความเข้มข้นตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จึงจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ ดังนั้นขอให้คุณเลือกเจลแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐาน สำหรับให้บริการลูกค้าของคุ

2.ใช้ประตูเปิด-ปิดรูปแบบเก่า

การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนใหญ่มาจากการสัมผัส การไอจาม รดผู้อื่น แล้วนำมือไปสัมผ้สสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นร้านค้า ร้านอาหาร ควรให้ความใส่ใจในการเปลี่ยนประตูทางเข้าใหม่ ซึ่งถ้าร้านของคุณยังเป็นประตูรูปแบบเก่าที่ผลักเปิด-ปิดได้ เราอยากแนะนำให้คุณเปลี่ยนมาใช้ ประตูอัตโนมัติ เพราะเป็นประตูที่ใช้เป็นระบบเซ็นเซอร์ในการทำงาน ลูกค้าไม่ต้องสัมผัสประตูแต่อย่างใดในการเปิด-ปิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการของคุ

3.ไม่มีการจัดพื้นที่รอคิว

สำหรับธุรกิจ ที่ลูกค้าต้องเข้ามาเลือกซื้อสินค้า หรือใช้บริการ อย่างร้านอาหารของคุณไม่มีการจัดพื้นที่สำหรับการรอคิว อย่างมีระเบียบ และมีการเว้นระยะห่างมากพอ ลูกค้าจะรู้สึกไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะร้านที่มีลูกค้าเข้าใช้บริการจำนวนมาก ทำให้การรอคิวนานมากกว่าปกติ ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ให้ความสำคัญในเรื่องสุขอนามัย ไม่เข้ามาใช้บริการได้ เจ้าของธุรกิจ ควรมีการแจกบัตรคิว หรือจัดพื้นที่เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1-1.5 เมตร ขึ้นสำหรับลูกค้าแต่ละคน โดยทำเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนว่า “พื้นที่รอคิว” เพื่อให้ลูกค้าได้ยืนในตำแหน่งนั้น ๆ

4.ให้ลูกค้าตักอาหารเอง

ถ้าร้านอาหารของคุณเป็นลักษณะร้านแบบบุพเฟ่ต์แบบให้ลูกค้าบริการตัวเอง คุณควรเปลี่ยนให้พนักงานเสิร์ฟคอยบริการตักอาหารให้แทน เพราะการที่ลูกค้าหลายๆ คนหยิบจับอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันซ้ำๆ เป็นบ่อเกิดแห่งความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นถ้ามีคนคอยคีบหรือตักให้ ก็ช่วยลดการสัมผัสลงไปได้มากเลยทีเดีย

5.จัดโต๊ะชิดกันจนเกินไป

ตั้งแต่เราเดินผ่าน ประตูอัตโนมัติ เราก็เห็นโต๊ะเลยทันที ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเลย เพราะอันดับแรกของการจัดโต๊ะ สิ่งที่ต้องพึงระวัง คือ ต้องไม่จัดชิดเคาท์เตอร์แคชเชียร์หรือจัดโต๊ะใกล้ ประตูอัตโนมัติ จนเกินไป เพราะคนบริเวณนั้นจะพลุกพล่าน เป็นส่วนที่คนต้องเข้าออกตลอดเวลา ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อโรคต่าง ๆ ดังนั้นจึงไม่ควรจัดแบบนี้ และข้อต่อมาคือห้ามจัดระหว่างโต๊ะแบบชิดกันเกินไป ควรห่างกันอย่างน้อย 1.5-2 เมตร เพราะต้องเผื่อระยะการวางเก้าอี้ด้วย

6.ไม่มีการเว้นระยะห่างแต่ละที่นั่ง

ควรจัดโต๊ะให้มีระยะห่างจากประตูอัตโนมัติ ในระยะที่เหมาะสม และโต๊ะแต่ละตัวต้องไม่ชิดกันจนเกินไปแล้ว อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงระยะห่าง ระหว่างโต๊ะ ต้องมีระยะห่างในช่วง 1-2 เมตร ห้ามนั่งหันหน้าเข้ากันอย่างเด็ดขาด ถ้าไม่มีที่กั้น เพราะระยะนี้เสี่ยงในการไอจามถึงกันได้ ดังนั้นต้องมีการเว้นระยะห่างของ Chair Distancing ด้วย

7.ไม่มีอุปกรณ์จัดเฉพาะสำหรับลูกค้า

นอกเหนือจาก ประตูอัตโนมัติ แล้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารก็สำคัญ เป็นอย่างมาก ต้องมีการเตรียมแพคใส่ถุงพลาสติก ป้องกันสิ่งสกปรกตกลงไป ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้แล้ว ยังช่วยในเรื่องความสะอาดและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ดีอีกด้วย โดยจัดเป็นเซ็ตสำหรับลูกค้าแต่ละท่านเป็นชุด ๆ ส่วนพนักงานที่จัดอุปกรณ์ต้องสวมถุงมือและใส่ผ้าปิดปาก และสวมใส่ Face shield ตลอดเวลาปฏิบัติงาน

ซึ่งคำแนะนำ 7 ข้อนี้ จะช่วยให้ ลูกค้าของคุณมั่นใจ กล้าที่จะกลับมาใช้บริการ ในช่วงวิกฤติ Covid-19 !! มากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากธุรกิจของคุณ ยังขาดข้อไหนอยู่ แนะนำรีบนำไปปรับใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราได้เร็วมากยิ่งขึ้น

=================

Karta Autodoor

Website : https://karta.co

Facebook : http://www.facebook.com/karta.autodoor/

#ประตูอัตโนมัติ#Autodoor

Karta Autodoor

Acme International (Thailand) Group
Access Control | Digital Door Lock | Kernik | Auto door