เจ้าของร้านค้า และ ร้านอาหาร เตรียมตัวรับมืออย่างไร เมื่อรัฐบาลปลดล็อค โควิด-19

จ้าของร้านค้า และ ร้านอาหาร เตรียมตัวรับมืออย่างไร เมื่อรัฐบาลปลดล็อค โควิด-19

เมื่อรัฐบาลปลดล็อคให้ร้านต่าง ๆ สามารถขายสินค้าได้ หนึ่งในนั้นที่ได้รับการปลดล็อคในลำดับต้น คือร้านค้าและร้านอาหาร เพราะเป็นปัจจัยสี่ ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต ดังนั้นเจ้าของร้านค้า และร้านอาหารจะต้องเตรียมตัวรับมือ และวางแผนว่าจะทำอย่างไร เพื่อที่จะโปรโมทให้คน กลับมาใช้บริการกันยิ่งมากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่ง ดังนั้นร้านจะต้องมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ประตูอัตโนมัติ ฉากกั้นที่นั่ง เจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันสำหรับลูกค้า และพนักงาน ซึ่งควรมีการเตรียมการอย่างรัดกุม ดังนี้

1. เตรียมเช็คความพร้อมของร้าน

สำหรับร้านอาหารที่เปิดให้นั่งทานอาหารได้ที่ร้าน ก่อนจะทำการเปิดร้านให้ลูกค้าเข้าใช้บริการ จำเป็นที่จะต้องเช็คความพร้อมของร้านในหลายๆส่วน ทั้งเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย สุขอนามัย ขั้นตอนการปฏิบัติ รวมถึงสภาพแวดล้อมร้าน ที่สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า อย่างเช่น ประตูทางเข้าร้าน หากยังใช้เป็นแบบผลักเข้า-ออกตามปกติ อาจทำให้ลูกค้าบางกลุ่มรู้สึกไม่สบายใจ ในเรื่องความสะอาด หรือสุขอนามัย ดังนั้น การเปลี่ยนมาใช้ประตูอัตโนมัติ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการในยุคโควิด-19 ระบาดมากที่สุด เพราะนอกจากสามารถป้องกันได้ทั้งการสัมผัสเชื้อโรคและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้าแล้ว การติดตั้งประตูอัตโนมัติ นอกจากนี้ ทางร้านต้องเตรียมทำสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนพื้นผิวของร้าน เช่น จุดที่ลูกค้าควรยืนในตำแหน่งต่าง ๆ ของร้าน เช่น เพื่อเช็คบิล เพื่อยืนต่อแถวในการซื้อกลับบ้าน การนั่งรอคิวหน้าร้าน แบบเว้นระยะห่าง เป็นต้น ซึ่งต้องทำเครื่องหมายให้ลูกค้าได้ทราบ ว่าควรยืนจุดไหน เพื่อวัตถุประสงค์อะไร

2.เช็คความพร้อมของพนักงาน ทั้งกำลังคน และสุขภาพ

การเปลี่ยนมาใช้ประตูอัตโนมัติ อาจจะช่วยในเรื่องของภาพลักษณ์สิ่งแรกที่ลูกค้าเข้ามาเห็น แต่พนักงานเองก็เป็นส่วนสำคัญของร้านด้วยเช่นกัน ในการเปิดร้านในช่วงการระบาดของโควิด-19 พนักงานทุกคนจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีความพร้อมอยู่เสมอ ดังนั้นจึงตรวจสุขภาพ และวัดอุณหภูมิ ก่อนเปิดร้านในทุกๆวัน ทั้งแม่ครัว แคชเชียร์ และพนักงานเสิร์ฟ ซึ่งพนักงานเป็นด่านที่สองที่ลูกค้าต้องเจอ หลังจากเดินผ่าน ประตูอัตโนมัติ เข้ามาในร้านอาหาร จึงถือว่ามีความสำคัญมาก

3.เตรียมทำความสะอาดใหญ่ ทั้งอุปกรณ์ครัว และภายในร้าน

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการเตรียมร้านอาหาร นั่นก็คือความสะอาดของอุปกรณต่างๆ และความสะอาดภายในร้าน เพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่นอกเหนือจาก ประตูอัตโนมัติ มักเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องสัมผัส ดังนั้นจึงต้องหมั่นทำความสะอาด ตลอดเวลา ไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนที่จะเป็นบ่อเกิดการติดเชื้อโรคได้ ซึ่งหลักในการทำความสะอาด คือ หลังจากที่เราล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น พื้นภายในร้าน เราควรทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ให้ทั่วบริเวณอีกรอบ เพื่อทำการฆ่าเชื้ออีกรอบ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้แอลกอฮอล์เช็ดไม่ได้ เช่น ช้อนส้อม ให้ทำการลวกด้วยน้ำร้อนแทน แล้วเก็บในภาชนะปิดที่สะอาดอย่างมิดชิด

4.เตรียมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับลูกค้า

การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันสำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ฉากกั้นที่นั่ง ซึ่งเจ้าของร้านต้องคำนวณดูต้องเตรียมเจลอย่างน้อยวันละกี่ขวด สำหรับลูกค้าที่เข้าร้านในแต่ละวัน การเตรียมเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ก่อนเข้าร้าน ต้องเป็นแบบที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ การเตรียมฉากกั้นที่ต้องมีความสูงอย่างเพียงพอและปิดสนิท ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างกัน ส่วนห้องน้ำต้องมีเจลแอลกอฮอล์เช็ดโถรองนั่ง และอ่างล้างมือควรเป็นแบบมีเซ็นเซอร์เหมือน ประตูอัตโนมัติ หรือจะเป็นแบบเท้าเหยียบก็ได้เช่นเดียวกัน

5.กำหนดขั้นตอนปฏิบัติ ของพนักงานในการให้บริการอย่างเคร่งครัด

อีกเรื่องที่เราไม่ควรลืมและสิ่งสำคัญในการให้บริการ อย่างมืออาชีพ คือเรื่องข้อกำหนด ขั้นตอนการปฏิบัติต่อลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างเคร่งครัด เช่น เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการ โดยเมื่อผ่านเข้ามาจากประตูอัตโนมัติแล้ว ให้ทำการสแกนวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองลูกค้าในเบื้องต้น จากนั้นทำการแนะนำให้ลูกค้า กดสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ หรือฉีดสเปรย์ให้ลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ สำหรับร้านอาหาร เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการและได้ที่นั่งเรียบร้อย พนักงานจะต้องแนะนำข้อปฏิบัติ ต่างๆเพื่อสุขอนามัย วิธีการสั่งอาหารรูปแบบใหม่ หรือข้อมูลจำเป็นต่างๆแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

6.เช็ค Sipplier ว่าพร้อมส่งสินค้าให้เราหรือไม่

สภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัท ห้างร้านค้าส่ง หรือผู้ผลิต บางแห่งหยุดทำการ หรือไม่สามารถผลิตสินค้า สำหรับจัดส่งได้ ดังนั้นก่อนการเปิดให้บริการ 2-3 อาทิตย์ เจ้าของธุรกิจควรติดต่อกับ Sipplier เพื่อนัดวันส่งสินค้า หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เมื่อกลับมาเปิดธุรกิจแล้วทุกอย่างจะราบรื่นโดยไร้ปัญหาสต๊อกขาด

7.จัดเตรียมโปรโมชั่น และการโปรโมทให้กับลูกค้า กลับมาใช้บริการหลังหมดช่วงโควิด

โปรโมชั่นเปรียบเหมือนสิ่ง ที่ดึงดูดใจให้ลูกค้า ได้กลับมาใช้บริการร้านอาหารของเราได้เร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งร้านอาหาร ที่มีโปรโมชั่นมากมาย ในการเรียกลูกค้า เช่น การให้ส่วนลดสำหรับผู้ที่มากินอาหารที่ร้านครั้งแรก ให้บัตรสะสมแต้มถ้ากลับมากินซ้ำอีก โปรโมชั่นส่วนลดวันเปิดร้าน เป็นต้น โดยอาจจะส่งเป็นโฆษณาเชิญชวนก่อนเปิดร้าน ไปตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อโปรโมทเมนูของทางร้าน โปรโมชั่นที่น่าสนใจ หรือแม้กระทั่งระบบการป้องกันความปลอดภัยอย่าง ประตูอัตโนมัติ ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจให้ลูกค้ามาใช้บริการร้านของเรามากขึ้น

=================

Karta Autodoor

Website : https://karta.co

Facebook : http://www.facebook.com/karta.autodoor/

#ประตูอัตโนมัติ#Autodoor

Karta Autodoor

Acme International (Thailand) Group
Access Control | Digital Door Lock | Kernik | Auto door