แนะนำ 6 อุปกรณ์ ช่วยป้องกันโควิด-19 ที่ใช้ในฟิตเนส และร้านค้า

แนะนำ 6 อุปกรณ์ ช่วยป้องกันโควิด-19 ที่ใช้ในฟิตเนส และร้านค้า

เมื่อ ณ ตอนนี้ ทุกชีวิตต้องเดินควบคู่ไปกับ การหาทางรักษาไวรัสโควิด-19 ทุกคน จึงจำเป็นที่จะต้อง ช่วยกันดูแล และป้องกันตัวเอง รวมถึงทุกธุรกิจ ที่ต้องกลับมาให้บริการในยุค new normal ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มความใส่ใจ ในการดูแลสุขอนามัยของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งธุรกิจที่ต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะ และเคสตัวอย่างที่น่าสนใจ คือ ฟิตเนส และร้านค้า ซึ่งเราขอแนะนำ 6 อุปกรณ์ ที่สามารถช่วยเพิ่มการป้องกัน และลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 ได้ ในฟิตเนส และร้านค้า ซึ่งจะมีอุปกรณ์แบบไหนบ้างตามมาดูกันเลย

1.ประตูอัตโนมัติ

ปัจจุบันประตูทางเข้ารูปแบบเก่า ถือเป็นอีกหนึ่งในจุดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ โควิด-19 เพราะการใช้งานของประตูรูปแบบเก่า ผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องสัมผัสกับประตู ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อผ่านการสัมผัสได้ ประตูอัตโนมัติ จึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี เพราะช่วยลดการสัมผัสในการเปิดประตู ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 อีกต่อไป

2.เครื่องสแกนใบหน้า / Face Recognition

หากต้องมีพื้นที่สำหรับจำกัดสิทธิ์ ในก่อนเข้าออก ไม่ว่าจะเป็นของสมาชิกที่เป็นลูกค้าในร้านค้า หรือ จะเป็นพื้นที่สำหรับพนักงานเข้าออก ที่โดยปกติแล้วจะต้องมีการสัมผัสลายนิ้วมือ หรือ คีย์การ์ด เพื่อเป็นการลดการสัมผัส อาจจะหันมาเลือกใช้เครื่อง Access Control ในรูปแบบของเครื่องสแกนใบหน้าแทน

3.แผ่นกั้นเครื่องเล่น / แผ่นกั้นเว้นระยะห่าง

หนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีทั้งในฟิตเนส และร้านค้า การเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing เป็นวิถีของคนในยุคปัจจุบันที่ควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยการใช้แผ่นกั้นเครื่องเล่น / แผ่นกั้นเว้นระยะห่าง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเว้นระยะห่างสำหรับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ทั้งในร้านค้า ที่ใช้ในการป้องกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือในฟิตเนส ที่ใช้แผ่นกั้นระหว่างเครื่องเล่น ให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องเล่นได้โดยมีระยะห่างที่เพียงพอ และป้องกันการติดเชื้อจากสารคัดหลั่ง เหงื่อ น้ำลาย การไอ จาม ลมหายใจ

4. เครื่องวัดอุณหภูมิ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการป้องกันผู้ติดเชื้อไม่ให้เข้ามาสถานที่ส่วนรวม ถือเป็นข้อควรปฏิบัติสำหรับสถานบริการอย่างฟิตเนสหรือร้านค้าทั่วไป เครื่องวัดอุณหภูมิจึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือในด้านการคัดกรองผู้ติดเชื้อได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงสำหรับ ในการแพร่กระจายเชื้อสู่ลูกค้าท่านอื่น ได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อเครื่องวัดอุณหภูมิตรวจเจอผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด จะได้คัดกรอง แนะนำให้รีบไปพบแพทย์ ซึ่งจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อต่อไปได้

4.เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ อัตโนมัติ

เจลแอลกอฮอล์ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ถือเป็นสิ่งจำเป็น มาตรฐานที่ทุกธุรกิจต้องมีไว้ให้บริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งจุดจ่ายแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็นขวด แบบหัวปั้ม ซึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 โดยการสัมผัสมือหลายๆคน ฉะนั้นการเปลี่ยนมาใช้ เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ หรือแบบเท้าเหยีบจึงเป็นอุปกรณ์อีกชิ้น ที่สามารถช่วยลดการสัมผัสและช่วยลดการติดเชื้อลงได้

5.อ่างล้างมืออัตโนมัติ

อ่างล้างมือในรูปแบบเดิมผู้ใช้จำเป็น ที่ต้องสัมผัสกับหัวก๊อกน้ำ เพื่อทำการเปิดใช้น้ำในการล้างมือ ก่อนที่จะใช้มือที่ล้างสะอาดแล้วในการปิดก๊อกน้ำ ซึ่งอาจทำให้เชื้อโรคที่อยู่บนก๊อกน้ำติดกลับมาอยู่บนฝ่ามือของเราได้ ฉะนั้นการเปลี่ยนมาใช้ อ่างล้างมืออัตโนมัติ ที่มีเซนเซอร์ตรวจจับ จะช่วยลดการสัมผัส และลดโอกาสการติดเชื้อลงได้

6. ถุงมือ

ในการใช้บริการซื้อขายสินค้า หรือการเล่นเครื่องเล่นฟิตเนสที่ต้องใช้การสัมผัส ถุงมืออาจเป็นอุปกรณ์ทางเลือกที่ช่วยลดการติดเชื้อผ่านการสัมผัสได้อีกทางหนึ่ง เพราะการสัมผัสโดยตรงในการใช้สิ่งของสาธารณะยังคงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ที่สูงมากอยู่ ซึ่งถึงแม้ว่าถุงมืออาจจะดูเป็นอุปกรณ์สำหรับส่วนตัว แต่ในฟิตเนสบางแห่ง มีการแจกสมาชิกที่เข้ามาเล่นเพื่อเพิ่มความสบายใจ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการได้อีกด้วย

ซึ่งจาก 6 อุปกรณ์ ในการป้องกันโควิด-19 แบบง่ายๆ ที่ลงทุนน้อย แต่ช่วยเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อได้มากขึ้น แนะนำให้เจ้าของธุรกิจเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า กลับมาใช้บริการของเราได้เร็วมากยิ่งขึ้น

=================

Karta Autodoor

Website : https://karta.co

Facebook : http://www.facebook.com/karta.autodoor/

#ประตูอัตโนมัติ#Autodoor

Karta Autodoor

Acme International (Thailand) Group
Access Control | Digital Door Lock | Kernik | Auto door