10 จุดเสี่ยงใกล้ตัว ที่ควรเลี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

10 จุดเสี่ยงใกล้ตัว ที่ควรเลี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ปัจจุบันในสถานการณ์ที่ไวรัส โควิด-19 กำลังระบาดอย่างแพร่หลายในทั่วโลก การป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อ โควิด-19 จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน และนอกจากการป้องกันโดยการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั่วไปเพื่อเลี่ยงการสัมผัสแล้ว เราควรหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงใกล้ตัวที่อาจนำพาให้เราไปสู่การติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

1.ราวบันได

ราวบันได ถือเป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงสำคัญอีกจุดหนึ่ง ในการเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เลยก็ว่าได้ เนื่องจากโดยปกติแล้วบันได มักถูกติดตั้งในสถานที่ที่มีผู้คนพลุพล่าน อาจมีการสัมผัสบริเวณราวบันไดจากผู้คนมากหน้าหลายตา เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าบนราวบันใดที่อยู่ข้างๆเราจะมีเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัสชนิดไหนติดอยู่บ้าง

วิธีการเลี่ยงสัมผัสจุดนี้สามารถทำได้ง่าย ๆ คือเมื่อท่านทำการใช้บันไดไม่ว่าจะสถานที่ใดก็ตาม ไม่ควรสัมผัสบริเวณราวบันได หรือสัมผัสให้น้อยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือหากท่านจำเป็นที่จะต้องจับราวบันใดเลื่อนในขณะใช้งานจริงๆ ท่านไม่ควรสัมผัสโดยตรงกับราวบันใด ควรสัมผัสผ่านผ้าหรือกระดาษ และไม่ควรเก็บผ้าหรือกระดาษนั้นกลับมาใช้ซ้ำเพราะอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้

2. ราวโหนจับรถสาธารณะ

ราวโหนจับรถสาธารณะ เช่น รถเมล์ หรือรถไฟฟ้า ก็เป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงที่เราไม่ควรเข้าใกล้หรือสัมผัสเช่นเดียวกัน เนื่องจากรถเมล์ และรถไฟ ก็เป็นสถานที่ที่มีผู้คนใช้บริการกันกันอย่างหนาแน่นในทุก ๆ วัน ซึ่งอาจจะมีผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการโดยที่เราไม่รู้ตัว และแพร่กระจายเชื้อโรคได้เช่นเดียวกัน

วิธีหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงนี้ คือ หากจำเป็นต้องขึ้นรถสาธารณะ ไม่ควรสัมผัสราวโหน หรือสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่บนรถสาธารณะเด็ดขาด เนื่องรถสาธารณะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนใช้บริการเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน การหลีกเลี่ยงการสัมผัสจึงถือเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด

3. บัตรทานอาหาร ฟู้ดคอร์ท

ในช่วงมื้อกลางวันหรือมื้อเย็น ปฏิเสธไม่ได้ว่าศูนย์อาหารคือสถานที่ อีกหนึ่งแห่งที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก และระบบของศูนย์อาหารส่วนใหญ่เป็นระบบที่ใช้บัตรเงินสด ในการแลกซื้ออาหาร ซึ่งบัตรทานอาหารเหล่านี้ต้องผ่านการสัมผัสจากมือของผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ในแต่ละวันอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าทางศูนย์อาหารได้ทำความสะอาดบัตรเหล่านั้นบ้างหรือไม่

วิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการใช้งานบัตรทานอาหาร แนะนำให้ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนทานอาหาร เพื่อป้องกันเชื้อโรคติดตามมือแล้วเข้าสู่ร่างกาย

4. เงินสด ธนบัตร เหรียญ

เงินสด ธนบัตร หรือเหรียญที่ใช้ในชีวิตประจำวันถือเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างมาก เนื่องจากเงินหรือธนบัตรที่เราได้รับมา ถูกใช้วนเวียนกันทั่วทั้งประเทศ และเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเงิน ธนบัตร เหล่านี้ผ่านสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคอะไรมาบ้าง

วิธีการป้องการการติดเชื้อโควิด-19 ในการใช้เงิน ธนบัตร คือ ควรใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการสัมผัส 100% แต่หากจำเป็นต้องใช้เงินสด ธนบัตร หรือเหรียญ จริงๆเนื่องจากทางร้านไม่มีบริการจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านควรลดการสัมผัสให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ และใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดทุกครั้ง

5. ตู้ ATM

อีกหนึ่งจุดที่เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อมากที่สุดที่ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส คือตู้ ATM เนื่องจากตู้ ATM เป็นอุปกรณ์สาธารณะที่ถูกติดตั้งตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินได้ง่าย จึงเกิดการสัมผัสระหว่างผู้ใช้เป็นจำนวนมากนำไปสู่ความเสี่ยงในการติดโรคผ่านตู้ ATM

วิธีป้องกันจุดเสี่ยงนี้ คือควรลดการสัมผัสโดยตรงให้มากที่สุด เนื่องจากการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นสิ่งจำเป็นและอาจหลีกเลี่ยงที่จะใช้งานไม่ได้ เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 จากตู้ ATM ที่ดีที่สุดคือ ไม่ควรสัมผัสกับตู้โดยตรง แนะนำให้ใช้หลังมือ หรือใช้บิลใบเสร็จต่าง ๆ รองก่อนการกดปุ่มทำธุรกรรมทุกครั้งเพื่อลดการสัมผัสโดยตรง

6.ปุ่มกดลิฟต์

ลิฟต์เป็นอีกหนึ่งจุด ที่คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการใช้งานไม่ได้ โดยเฉพาะปุ่มกดลิฟต์ ที่มีคนกดใช้งานทั้งวัน จึงเป็นจุดที่มีการสัมผัสมากที่สุด

วิธีป้องกันความเสี่ยงในการใช้งาน ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้เป็นมือในการกดลิฟต์แทนการสัมผัสโดยตรง หรือหากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าว อาจใช้กุญแจ หรือหลังนิ้วมือ ในการกดลิฟต์แทน เพื่อลดการติดเชื้อที่อาจติดอยู่กับปุ่มกดลิฟต์ และแนะนำให้ใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดทันที เมื่อออกจากลิฟต์

7. เก้าอี้สาธารณะ

เก้าอี้สาธารนะตามร้านอาหาร หรือตามสถานที่สาธารณะทั่วไปที่มีการติดตั้งเก้าอี้แบบถาวร มีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อโรคมากมายติดอยู่กับอี้อยู่ด้วยจากการใช้งานของคนจำนวนมาก

วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเก้าอี้สาธารณะเช่นเก้าอี้ในสวนสาธารณะ เก้าอี้ตามชานชาลารอรถ แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้เก้าอี้จริงๆ ท่านควรเลือกดูความสะอาดของเก้าอี้ให้ดีเสียก่อน หรือใช้วิธีการนำสิ่งของบางอย่างมารองไว้เพื่อไม่ให้สัมผัสโดยตรง แต่หากหลีกเลี่ยงได้ ท่านควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการสัมผัสมากที่สุด

8.โทรศัพท์มือถือ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้องมี แต่หารู้ไม่ว่าโทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันอาจเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ได้ เนื่องจาก ผู้ใช้ มักจะทำกิจกรรมอื่นๆ ก่อนจับโทรศัพท์เสมอ เช่น ทำงาน หยิบธนบัตร จับมือ กดลิฟต์ จับราวบันได และกิจกรรม อื่น ๆ อีกมากมาย ก่อนมาสัมผัสกับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจส่งผลให้มือถือติดเชื้อโรคหรือเกิดความสกปรกขึ้นได้

วิธีป้องกันที่ดีที่สุดของการใช้โทรศัพท์มือถือคือผู้ใช้ไม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ตามที่สาธารณะเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค และควรใช้แอลกอฮอลล์เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความสกปรกที่อาจเกิดจากการใช้งาน

9. อ่างล้างมือ

อ่างล้างมือในสถานที่สาธารณะ เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยง ที่เราจำเป็นที่ต้องใช้มือสัมผัสในการเปิดน้ำก่อนการล้างมือ ซึ่งเมื่อล้างมือเสร็จแล้ว จำเป็นที่จะต้องใช้มือที่สะอาดแล้วไปสัมผัสบริเวณก๊อกน้ำที่ใช้จับก่อนล้างมือ ทำให้เชื้อโรคอาจจะกลับมาติดอยู่บริเวณมือได้อีกครั้ง ถือเป็นจุดเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

วิธีป้องกันผู้ให้บริการควรหันมาติดตั้งอ่างล้างมือแบบอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส หรืออ่างล้างมือที่ใช้การเหยียบเปิดน้ำแทนการใช้มือสัมผัส แต่หากผู้ใช้บริการเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจออ่างล้างมือแบบดั้งเดิม ควรสัมผัสก๊อกน้ำผ่านการะดาษทิชชูเพื่อทำการเปิดและปิดน้ำ

10. ประตูสาธารณะ

ประตูสาธารณะทั่วไปทั้งในห้างสรรพสินค้า หรือตามบริษัทต่างๆที่ยังมีการใช้ประตูรูปแบบเดิมคือการใช้งานโดยการสัมผัสเปิดประตู จะเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคจากผู้ใช้งานได้ง่ายและสูง ยิ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนใช้งานเป็นจำนวนมาก ความเสี่ยงที่จะมีเชื้อ โควิด-19 ก็ยิ่งสูงตามไปด้วย

วิธีป้องกันสำหรับทั้งผู้ให้บริการ และ ผู้ใช้บริการคือ ในด้านของลูกค้า แนะนำให้ใช้กระดาษรองกระตูสัมผัส หรือใช้หลังดันประตูเพื่อไม่ให้เกิดการสัมผัสกับประตูโดยตรงในการเปิด ซึ่งสำหรับเจ้าของกิจการ แนะนำให้เปลี่ยนเป็นการใช้งานประตูอัตโนมัติก็จะยิ่งช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพื่อมากขึ้น ซึ่งประตูอัตโนมัติ คือ ประตูที่สามารถเปิดและปิดตัวเองได้ผ่านเซนเซอร์ เพราะฉะนั้นนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ได้อีกด้วย

=================

Karta Autodoor

Website : https://karta.co

Facebook : http://www.facebook.com/karta.autodoor/

#ประตูอัตโนมัติ#Autodoor

Karta Autodoor

Acme International (Thailand) Group
Access Control | Digital Door Lock | Kernik | Auto door