Automatic & Manual Revolving Door (ประตูหมุนอัตโนมัติ)

Empty floor and office building in Science Park, Chongqing, China

Automatic & Manual Revolving Door (ประตูหมุนอัตโนมัติ)

เพื่อเพิ่มความหรูหราและยกระดับให้กับตัวอาคาร เน้นสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์พิเศษ เช่น ระบบ SAFETY ระบบการหมุนช้าสำหรับคนพิการ คนชรา และระบบพับในกรณีฉุกเฉินช่วยเพิ่มขยายช่องทาง เข้า-ออกให้กว้างขึ้นเป็นพิเศษ ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือน

Karta Autodoor เราได้พัฒนาเทคโนโลยีประตูอัตโนมัติแบบหมุน ให้ท่านได้ใช้เป็นประตูทางเข้าหลัก ท่านสามารถเลือกได้หลายขนาด และรูปแบบตามที่ท่านต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับตัวอาคารตอบโจทย์ทั้งในเรื่องการใช้งาน และ ความสวยงาม

ประตูบานเลื่่อนอัตโนมัติ รุ่น E-8S

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น E-8S เข้า – ออกสะดวก ปลอดภัย ไม่เลื่อนชนสิ่งกีดขวาง
ใช้งานได้ทั้งประตูบานเลื่อนคู่และบานเลื่อนเดี่ยว เหมาะสำหรับร้านค้า ร้านอาหาร ออฟฟิศสำนักงาน
โรงพยาบาล ที่ต้องการการความสะดวก ความปลอดภัย ความสวยงาม ทันสมัย ใช้งานง่าย

คุณสมบัติ รุ่น E-8S

 มีระบบป้องกันการชนสิ่งกีดขวาง
 ใช้ได้ทั้งบานเลื่อนคู่และบานเลื่อนเดี่ยว
 สามารถตั้งค่าความเร็วในการเปิด – ปิดประตู
 ได้สูงสุด 500 มม./วินาที
 สามารถตั้งเวลาให้เปิดค้างได้นาน ถึง 9 วินาที
 จากนั้นประตูจะเลื่อนปิดโดยอัตโนมัติ
 สามารถสั่งการทำงานได้ในระยะ 30 เมตร
 ประหยัดพลังงาน

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น E-8

เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากมีแบบบานคู่และบาเดี่ยว สะดวกในการใช้งาน ดูแลรักษาง่าย ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ชนิดไฟตรง (DC Brushless Motro) เพื่อช่วยลดเสียงรบกวนในขณะทำงาน และประหยัดพลังงาน สามารถติดตั้งสวิทช์แบบต่างๆหลายแบบตามต้องการ เมื่อสวิทช์ส่งสัญญาณไปส่วนที่ควบคุม (Mirco Processor Controller) จะสั่งงานไปที่มอเตอร์เกียร์ ทำการเปิด – ปิดประตูตามค่าคำสั่งที่ตั้งไว้

ระบบการทำงาน

สามารถปรับตั้งค่าความเร็วในการเลื่อนเปิดบานประตูได้สูงถึง 500 มม./วินาที  และความเร็วในการปิดได้ 500 มม. / วินาที สามารถปรับค่าความเร็วในการเปิด-ปิดได้หลายพิกัด  กรณีที่ต้องการเปิดบานประตูค้างไว้ สามารถตั้งเวลาให้เปิดค้างได้นานถึง 9 วินาที แล้วบานประตูเลื่อนเปิดโดยอัตโนมัติ

ความปลอดภัย

ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางอบู่ที่บานประตูขณะที่เครื่องที่ทำงาน เมื่อบานประตูชนสิ่งกีดขวาง บานประตูจะเลื่อนกลับโดยอัตโนมัติ (ทั้งขณะเปิด หรือปิด) 

Safety Beam (ตัวเลือก) : หากมีคน หรือสิ่งของหยุดที่ปนะตู (ระหว่างเสาประตู) บานประตูไม่เลื่อนมาชนสิ่งที่กีดขวาง

ผลงานการติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเลื่อน

[cq_vc_gallery images=”2830,2829,2828,2827,2832,2833,2834,2831″]

Karta Autodoor

Acme International (Thailand) Group
Access Control | Digital Door Lock | Kernik | Auto door