ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ Sliding Autodoor

SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH1Sy26DMBC8V+o/IJ+DisMjSY899NQ/iHpY7IWsAnZkm1RVxL/XQKg2l4gLO7sznln79vqSJKIGT0q8J7epijV13eCDg0DWRFhu7jhqCtYRdBHMJmycO8IHCINHzyTkNndNrPOVW1Prg1Xny8kGy0UVmIfGP0M7hN4H6pGj6C+8bCKpI+CQPw0hoJtFp4OYUQUB25jgweqa/rjUydq4uwuxJT4GTwa9f/skA0ah2LAZP9TTjFihcfNUiTpNpvVvX2B0D+7sn4stP99rOmjRqN/J/siCOewQlhs4LqPi/BOX0M9B70NX0mhZDYMmyxZxtQq6iZAz5YsjFe0ymg0ndIym7GCCmywJuSsFX3d8RbZnVGPD7FEskYWO9zHz8vgVlazK6pBtyyzLxfqy4iWS5ilIT4yiKrQsszrVzV6mxQ4P6V4qmdYR32WHGvbYRCvjH0sQrbvhAgAA

ประตูบานเลื่อน อัตโนมัติ (Sliding Door )

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ เป็นระบบที่ได้ความนิยมมากที่สุด  บานจะเคลื่อนไปตามแนวผนังให้ความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ดูแลรักษาง่าย มีระบบความปลอดภัยหลายรูปแบบ มีให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับงานและพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน

ประตูบานเลื่่อนอัตโนมัติ รุ่น E-8S

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น E-8S เข้า – ออกสะดวก ปลอดภัย ไม่เลื่อนชนสิ่งกีดขวาง
ใช้งานได้ทั้งประตูบานเลื่อนคู่และบานเลื่อนเดี่ยว เหมาะสำหรับร้านค้า ร้านอาหาร ออฟฟิศสำนักงาน
โรงพยาบาล ที่ต้องการการความสะดวก ความปลอดภัย ความสวยงาม ทันสมัย ใช้งานง่าย

คุณสมบัติ รุ่น E-8S

 มีระบบป้องกันการชนสิ่งกีดขวาง
 ใช้ได้ทั้งบานเลื่อนคู่และบานเลื่อนเดี่ยว
 สามารถตั้งค่าความเร็วในการเปิด – ปิดประตู
 ได้สูงสุด 500 มม./วินาที
 สามารถตั้งเวลาให้เปิดค้างได้นาน ถึง 9 วินาที
 จากนั้นประตูจะเลื่อนปิดโดยอัตโนมัติ
 สามารถสั่งการทำงานได้ในระยะ 30 เมตร
 ประหยัดพลังงาน

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ รุ่น E-8

เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากมีแบบบานคู่และบาเดี่ยว สะดวกในการใช้งาน ดูแลรักษาง่าย ขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ชนิดไฟตรง (DC Brushless Motro) เพื่อช่วยลดเสียงรบกวนในขณะทำงาน และประหยัดพลังงาน สามารถติดตั้งสวิทช์แบบต่างๆหลายแบบตามต้องการ เมื่อสวิทช์ส่งสัญญาณไปส่วนที่ควบคุม (Mirco Processor Controller) จะสั่งงานไปที่มอเตอร์เกียร์ ทำการเปิด – ปิดประตูตามค่าคำสั่งที่ตั้งไว้

ระบบการทำงาน

สามารถปรับตั้งค่าความเร็วในการเลื่อนเปิดบานประตูได้สูงถึง 500 มม./วินาที  และความเร็วในการปิดได้ 500 มม. / วินาที สามารถปรับค่าความเร็วในการเปิด-ปิดได้หลายพิกัด  กรณีที่ต้องการเปิดบานประตูค้างไว้ สามารถตั้งเวลาให้เปิดค้างได้นานถึง 9 วินาที แล้วบานประตูเลื่อนเปิดโดยอัตโนมัติ

ความปลอดภัย

ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางอบู่ที่บานประตูขณะที่เครื่องที่ทำงาน เมื่อบานประตูชนสิ่งกีดขวาง บานประตูจะเลื่อนกลับโดยอัตโนมัติ (ทั้งขณะเปิด หรือปิด) 

Safety Beam (ตัวเลือก) : หากมีคน หรือสิ่งของหยุดที่ปนะตู (ระหว่างเสาประตู) บานประตูไม่เลื่อนมาชนสิ่งที่กีดขวาง

ผลงานการติดตั้งประตูอัตโนมัติบานเลื่อน

Karta Autodoor

Acme International (Thailand) Group
Access Control | Digital Door Lock | Kernik | Auto door